Szudán: terhes nőt ítéltek halálra, mert keresztény

2014. május 19. 17:33
Hitehagyás miatt halálra ítélt csütörtökön egy kartúmi bíróság egy 27 éves nőt, figyelmen kívül hagyva a nyugati nagykövetségek felszólítását, hogy biztosítsák a szabad vallásgyakorláshoz való jogát. Az elítélt keresztény, és azt hangoztatta, hogy soha nem változtatta meg a vallását – írja a Szombat.org.

Hitehagyás miatt halálra ítélt csütörtökön egy kartúmi bíróság egy 27 éves nőt, figyelmen kívül hagyva a nyugati nagykövetségek felszólítását, hogy biztosítsák a szabad vallásgyakorláshoz való jogát. Az elítélt keresztény, és azt hangoztatta, hogy soha nem változtatta meg a vallását – írja a Szombat.org.

A nyolc hónapos terhes asszonyt húsz hónapos fiával együtt tartják fogva – közölte az Amnesty International nevű emberi jogi szervezet, amely a nő azonnali szabadon bocsátását követelte.

 
Abbász Mohammed al-Kalifa bíró közölte: a nő előzőleg három napot kapott, hogy megtagadja a vallását, de nem volt hajlandó visszatérni az iszlám hitre, ezért kötél általi halálra ítéli.
 
A tárgyaláson előzőleg egy muzulmán vallási vezető próbálta meg meggyőzni az asszonyt, aki azonban közölte a bíróval: mindig is keresztény volt, és soha nem változtatta meg vallását.
 
Meriam Jahíja Ibrahim Isagot házasságtörés miatt száz korbácsütésre is ítélték. Ez a vád azon alapul, hogy keresztény férfihez ment feleségül, márpedig a Szudánban hatályos iszlám jog, a saría szerint muzulmán nő csak muzulmánhoz mehet feleségül.

Összesen 53 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Hát, mindenesetre a Szombat adott hírt az esetről. Az egy igencsak zsidó folyóirat. Köszönet neki, és imádkozom ezért az asszonyért.

Csak súgok: regiszter egyszerű, jámbor náci. Semmi köze a kereszténységhez.

Mecseteket építenek Európában - nem számolnak a hatásával

A szöveged vallási előítéleteket vetített rá regiszterre, azért szóltam.

SZÁZ botütés? Azt, hogy bírta ki a gyerek?
Egyébként ez régi história, mert akiről megtudják, hogy keresztény, arra halál vár.
Milyen bátor emberek.
Mindig elcsodálkozom, hogy pl. Indiába is ahol az éjféli szentmisén, robbantanak a templomokban, hogy mernek elmenni az emberek ennek dacára.

Egy német férfi aki felvette az iszlámot, mondta a tv-ben:" Aki nem veszi fel az iszlámot, örök kárhozat vár rá." Most az iszlamistáknak tanítja a saját vallásukat.
Úgy láttam, hogy előtte egy kispályás lehetett és végre van aki ráfigyel.

Ott nyírják a keresztényeket Allah nevében, ahol tudják.

@regiszter
Tudja, pont az ilyen figurák, mint Ön is, ha megtehetik - akár nemtől, színtől, vallástól, nemzetiségtől, anyanyelvtől függetlenül is - képesek embert ölni pusztán vallási meggyőződésből?

Ezt most kérdezted, avagy állítottad? Mert a mondat eleje állítás a végén kérdőjellel.

A Heller féle társaság szerintem egyrészt nem azonos a zsidókkal, csak ők is azok. Fajilag és nem vallásilag.
Heller jót röhögött azon a "hülyeségen", hogy Isten a történelem ura és irányítója.

Úgy kerülhetnek a @regiszter gondolataiba, hogy ők is úgy gyűlölik a keresztényeket, mint a rokonaik.

Tudod "a szó veszélyes fegyver és van aki fegyvertelen".

Ezzel kapcsolatban ajánlom figyelmedbe a második vatikáni zsinat idevágó tanítását

"Kik tartoznak Krisztus Egyházához?'

'AZ EGYHÁZ ÉS A NEM KERESZTÉNYEK'

viszonyáról, valamint

"AZ EGYHÁZON KÍVÜL NINCS ÜDVÖSSÉG"

címszó alatti részt.

http://www.katolikus.hu/kek/ke..


Az Egyház és a többi vallások fejezet részletesen tárgyalja a nem keresztény vallásokhoz, az iszlámhoz, a zsidó valláshoz való viszonyulását a katolikus egyháznak.

http://www.katolikus.hu/kek/ke..

"a renegát német férfi"

:)

Ez meg ki volna? Luther?

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 23. 22:54

A zsinat által hozott egyik legjelentősebb változás éppen az ún 'üdvösségoptimizmus', Isten üdvözítő szándékának kinyilvánítása, MINDEN teremtményére vonatkozólag, kivétel nélkül. Mutass nekem még egy olyan vallást, amely ezt fel és elismerte volna! :)

Erről így ír dr.Fila Béla:

"Felismertük, hogy Isten
mindenkit üdvözíteni akar, s hogy
a Szentlélek nemcsak az egyházi lajstromba
felvetteket tartja számon, hanem vannak „rejtett keresztények” is. Karl Rahner
mutatott rá, hogy Szent Ágostonnak talán még
sincs igaza abban, hogy a világ „massa amnata”,
elátkozott, kárhozatra ítélt tömeg, amelyből Isten kegyelme egyeseket kiemel és az üdvösségre vezet, a többieket viszont hagyja elkárhozni. Ez a felfogás üdvösségpesszimizmust sugall.
A zsinati szemlélet ellenben az üdvösségoptimizmus: az Egyház átfogja és felülmúlja a világ minden problémáját,
mert Isten üdvözítő akarata és szeretete mindenkire kiterjed. Ez örökkévaló, önközlő
ajánlata a világ számára, amely megvolt mindig a világ kezdete óta, és a világ végezetéig
fennáll.
A történelmet áthatja ez az isteni ajánlat, amely Jézus Krisztusban valósult meg, vált egyetemessé. Mi is részesedhetünk belőle.Hogy részesedünk-e ebből az isteni abszolút és egyetemes ajánlatból, amely értelmet
adhatna életünknek, az már rajtunk áll,a mi feladatunk."

Válaszok:
ottapont | 2014. május 23. 16:40
Sulammit | 2014. május 23. 23:00

A helyzet az, hogy az üdvösség az nem valamiféle végtelenített nyugdíjasotthon, ahol már nem történik semmi, de megvan a teljes ellátás.

Az üdvösség = együtt lenni a föltámadott Krisztussal, aki Isten teljességét hordozva teljes személyes beteljesülést tud fölkínálni úgy, ahogyan azt "szem nem látta, fül nem hallotta", vagyis túl van az evilági tapasztalaton.

Evilági tapasztalatokból leginkább az mutatja meg ezt, ahogyan mondjuk az apostoloknak kedvük volt Jézusért föladni a teljes evilági egziszteniciájukat.

Namost, aki üdvözül, annak valamilyen úton el kell jutnia arra a gondolatra, hogy neki jó a föltámadott Úrral együtt lenni. Legtermészetesebb módon úgy lehet erre a gondolatra eljutni, ha evilágon begyakoroljuk a dolgot, pl. rendszeresen megcselekedjük azt, amit Jézus kért tőlünk: rendszeresen részt veszünk a szentmiseáldozaton. Hogy ezen a természetes úton kívül még milyen kanyargós utak vezetnek célba, arról egyszerűen nem tudunk számot adni, de kizárni sem tudjuk, mert Isten mindenható.

Naná, hogy renegát volt, kiugrott katolikus szerzetes, aki saját vallást alapított. :)

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 23. 23:14

Rahner éppen a zsinat dokumentumai alapján állította, hogy: nagy az „anonim keresztények”-nek a száma, akik tudtukon kívül már hisznek hitetlenül Krisztusban, és általa üdvözülnek, bár ezt nem tudják.

A II. vatikáni zsinat ugyan nem beszél anonim keresztényekről,ha jól tudom, de annál világosabban leszögezi a nem keresztények üdvözülési lehetőségét.

"De az is elkárhozik, aki megtehetné, hogy felveszi a kereszténységet, s nem veszi... "

Fenét kárhozik. Ezt meg honnan vetted?
Isten nem a pokol Istene.
Mi lenne azzal a sok millió emberrel?
Jézus azt mondja az utolsó ítéletnél, hogy a könyörületesség számít. Az embertársért való tett.
A keresztény szeretet cselekvő szeretet.
Jézus azt mondja, hogy "Mert éheztem és ennem adtatok stb.... mikor adtunk neked enni? ...Amit a legkisebbek közül egynek tettetek velem tettétek."

Van olyan zsidó közösség - most nem jut eszembe, hogy mi a nevük, akik hiszik, vallják Jézus, Krisztust.
Na ezeket üldözik a zsidók. Sok zsidó tért keresztény hitre, nem csak Radnóti Miklós. Salkaházi Sára boldoggá avatásakor is le voltak írva ilyen történetek, személyes vallomások.
De ez szórványos, nem tömeges.
Ha mindenki a saját vallásában éli meg amit Isten vár tőle, az persze, hogy üdvözül.

Nem Luther, hanem az akiről írtam alább.

"Isten kegyelme egyeseket kiemel és az üdvösségre vezet, a többieket viszont hagyja elkárhozni. "

Na ez az a Szent Ágostoni mondat, amiből Luther az eleve elrendelést következtette ki és hirdette.
Persze tévesen. Ágoston is.

"Naná, hogy renegát volt, kiugrott katolikus szerzetes, aki saját vallást alapított. :)"

Gondolom Lutherről van szó!
Ágoston rendi szerzetes volt. És az a röhejes, hogy Jézus nem volt vallásalapító, Luther viszont igen.
Jézus egyház alapító volt. Na nekem ezért hamis ez az egész protestantizmus. Az ördög tornáca is jó szándékkal van kikövezve. Vagyis az "én csak jót akartam" szöveg, csak szöveg.
A Sátán belevisz, de nem mutatja meg, hogy mi lesz a vége.
Jézus mindig megmondja, hogy mi lesz, ha őt választjuk, az Őt követjük.

Válaszok:
ottapont | 2014. május 23. 23:24

Akkor még egy kis Chesterton, ha már Luther:

"A protestantizmus lelki családfája hosszan visszanyúlik a középkorba. Szent Ágoston nagy neve, amelyet Tamás soha nem említett tisztelet, de gyakran helyeslés nélkül, fedezte az augusztiniánusok filozófiai iskoláját, amely természetesen legtovább az ágoston rendben maradt meg. A különbség köztük, mint minden katolikusok közötti különbség, csak a hangsúly eltérése volt. Az augusztiniánusok az embernek Isten előtti tehetetlenségét húzták alá, Isten mindentudását az ember sorsát illetően, a szent félelem szükségességét és a szellemi büszkeség megalázását. Ezeket az eszméket erősebben hangsúlyozták, mint a szabad akarat vagy az emberi méltóság vagy a jócselekedetek szembenálló, de érintkező eszméit. Ebben a vonatkozásban folytatói voltak Szent Ágoston szabadakarat-korlátozó nézeteinek, hiszen még ma is őt tekintik viszonylag a legdeterministább egyházatyának. De különbség van hangsúly és hangsúly között, és eljött az idő, amikor az egyik oldal hangsúlyozása már a másik oldal teljes tagadását jelentette.
Mert volt egy egészen különös barát, fent a német erdők egyik ágostonrendi kolostorában, akinek, hogy úgy mondjam, egyedülálló és különleges tehetsége volt a hangsúlyozáshoz és semmi máshoz ezen kívül. A hangsúlyozáshoz, amely olyan hangos volt, mint a földrengés. Bányászember fia volt, s neve Luther Márton. Nem hiszem, hogy akár Szent Ágoston, akár az augusztiniánusok szerették volna látni az augusztinus hagyományok e győzelmének napját.
Az augusztianizmus akkor, a vihar és a rombolás napján, kilépett cellájából és új, hatalmas hangon kiáltozva követelte az ősi és érzelmi vallást, és minden filozófia elpusztítását. Egészen különösen irtózott és undorodott a nagy görög filozófusoktól és a skolasztikusoktól, akik a görögökből merítettek. Csak egyetlen elmélete volt, és ez minden elmélet lerombolását jelentette.
És megvolt a maga teológiája, amely a teológia halálát jelentette. Az ember semmit sem szólhatott Istenhez, semmit sem mondhatott Istenről, kivéve egy szinte tagolatlan kiáltást kegyelemért és Krisztus természetfölötti segedelméért. A világban, ahonnan e kiáltás hangzott, minden természetes dolog haszontalanná vált. Az ész haszontalan lett. Az akarat haszontalan volt. Az ember egyetlen hüvelykujjnyival sem mozdulhatott tovább, mint a kődarab. Az ember abban, ami a fejében volt, nem bízhatott jobban, mint egy répában. Semmi sem maradt égen és földön, csak Krisztus neve, amely olyan hangon tört elő a magányos elátkozottságból, mint egy megkínzott állat üvöltése.

Igazságosnak kell lennünk azokhoz a nagy emberi alakokhoz, akik valóban a történelem sarokvasai. Bármennyire erős és bármennyire helyesen erős tulajdon meggyőződésünk; ennek soha nem szabad bennünket oda vezetnie, hogy azt higgyük, a világ arcát közönséges alakok változtatták meg. Így van ez a nagy ágostonrendi szerzetessel is, akinek széles, zömök alakja elég nagy volt ahhoz, hogy négy évszázadon át eltakarja Aquinói Szent Tamást, ezt az óriási emberi hegyet. Ez nem a teológia kérdése, ahogy a modernek szeretik mondani. A protestantizmus semmi egyéb nem volt, mint minden emberi jótulajdonság reménytelenségének kikiáltása azzal a reménnyel, hogy ez úton megmenekülünk a pokoltól. A lutheranizmus legtöbb modern szakasza még több mint irreális, de Luther nem volt irreális. Azok közé a nagy, őserejű barbárok közé tartozott, akiknek csakugyan az a feladatuk, hogy megváltoztassák a világot. Szent Tamás és Luther alakjainak összehasonlítása filozófiai értelemben fölösleges, sőt nem is becsületes dolog. Aquinói Szent Tamás nagy szellemének térképén Luther szelleme szinte észrevehetetlenül tűnne el, de mégsem tévedés az, amit már annyi újságíró kijelentett anélkül, hogy törődött volna azzal, hogy igaz-e: Luther csakugyan korszakot nyitott meg, és elindította az újkort, a modern világot.
Ő volt az első ember, aki tudatosan használta a tudatát, vagyis azt, amit később egyéniségnek neveztek el. Meg kell hagyni, hogy meglehetősen erős egyéniség volt. Szent Tamás még erősebb egyéniség volt: hatalmas és vonzó megjelenésű, szelleme pedig úgy működött, mint egy óriási tüzérüteg-hálózat, amely lövegeivel elárasztja az egész világot. De vele soha nem történt meg, hogy mást használt volna, mint szellemét. És az igazságokat, amelyeket védett, mindig függetleníteni tudta saját személyétől. Soha nem történt meg Szent Tamással, hogy Szent Tamást fegyverül használta volna. Egy szó sem maradt ránk arról, hogy a vitában valaha is hivatkozott volna személyes előnyeire. Röviden: a szellemi tudattalanság korába tartozott, a szellemi ártatlanság korába, amelynek nagyon is sok köze van a szellemhez. Luther viszont megkezdte azoknak a sorát, akik a szellemi tevékenységben saját személyüket is latba vetik. Amikor egyszer úgy idézte a Szentírást, hogy beleszúrt egy szót, amely az eredeti szövegben nem volt benne, nyugodtan üzente meg azoknak, akik kérdőre vonták: „Mondd meg nekik, hogy Dr. Luther Márton így akarja!” Ez az, amit ma egyéniségnek nevezünk. Luther nemcsak a skolasztikát tiporta le, de nagyon is valóságos értelemben megalapította a modern kort. Lerombolta az értelmet és helyébe állította a befolyásolást."

Válaszok:
ottapont | 2014. május 23. 23:26

A pápa és a válás c. írásnál az idézet vége.

Nem beszélünk el egymás mellett, csak nem olyan egyszerű a téma, hogy pikk pakk el lehetne dönteni mit és hogyan gondolt erről a zsinat és azóta a katolikus egyház. Sokan megvádolták emiatt szinkretizmussal is az egyházat, de az a vád sem állja meg a helyét.

Mivel most sürgősen mennem kell, nincs időm részletesen kifejteni, de még visszatérhetünk a témára. Addig erről egy kis olvasnivaló

http://www.hagiosz.net/?q=szin..

'Értem, tehát a különbség az, hogy a katolikusoknak igazuk van, amikor azt mondják, hogy aki nem veszi fel a keresztséget, elkárhozik'

Hogy a katolikusok, egyéni véleményként mit mondanak az nem számít, az számít amit a katolikus egyház erről tanít a második vatikáni zsinat óta, amely kimondta,többek között, hogy:
a)Isten üdvözítő szándéka minden emberre kiterjed
b)Isten népéhez nem csak a katolikusok, keresztények tartoznak, hanem azok is akik még nem fogadták el az evangéliumot:

„Azok, akik még nem fogadták el az evangéliumot, különféle fokozatokban kapcsolódnak az Isten népéhez. Elsőként az a nép, amely a szövetségeket és az ígéreteket kapta (vagyis az izraeliták). . . De azokra is kiterjed az Isten üdvözítő szándéka, akik elismerik a Teremtőt, köztük elsősorban a muzulmánokra. . . Azoktól sincs távol az Isten, akik homályos képekben keresik az ismeretlen Istent, minthogy ő ad mindennek életet, levegőt és mindent, és az Üdvözítő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Elnyerhetik ugyanis az örök üdvösséget mindazok, akik önhibájukon kívül nem ismerik Krisztus evangéliumát és egyházát, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatása alatt arra törekszenek, hogy teljesítsék akaratát, amelyet lelkiismeretük szavában ismernek fel. Még azoktól sem tagadja meg az isteni Gondviselés az üdvösségre szükséges támogatást, akik önhibájukon kívül nem jutottak el az Isten kifejezett ismeretére, de – éppen nem az isteni kegyelem nélkül – iparkodnak becsületesen élni. Ami jót és igazat pedig mindezeknél az embereknél találhatunk, azt az evangéliumra való előkészületként értékeli az egyház, és Isten adományának tartja, aki megvilágosít minden egyes embert, hogy végül is élete legyen.” (Lumen Gentium 16)

A kifejezés nem tőlem, hanem dr Fila Béla tudós paptól,dogmatika professzortól származik. Sem ő sem Karl Rahner nem mondott ellent semmiben a második vatikáni zsinat szellemének (lásd az általam Counter bemásolt részt a Lumen Gentiumból).

Valamint nem mondanak ellent az általad bemásolt Jézusi tanításnak sem. Ugyanis az, hogy Isten minden embert üdvösségre hív még nem jelenti távolról sem azt, hogy ezt a hívást mindenki el is fogadja.

'Akik viszont a meg és felismert igazságot elvetik, azokat nem menti meg semmi a kárhozattól'

Ezzel a kijelentéssel nekem az a problémám, hogy akik elvetik, azok azért vetik el mert nem ismerték fel igazságként, valamilyen okból. Ha igazságként ismerték volna fel nem vetették volna el. Azt, hogy ki miért képtelen fel és elismerni Isten igazságát azt egyedül Isten tudja és egyedül Ő fog majd ítélni eme tudás birtokában az illető felett.

Amit itt leírtál az teljesen igaz,az éberség indokolt mindig, minden időben. A hurrá optimizmus számomra azt jelenti,hogy csak és kizárólag a szerető, irgalmas Jézusról hajlandó beszélni az Egyház, aki mindent megbocsát és mindenkit üdvözít. Ez az emberek lelkiismereti éberségét tompítja, viszont a 'fülüknek csiklandozó' tanítás. Nekem is vannak olyan, magukat elkötelezett katolikus hívőknek tartó, ismerőseim akik egyszerűen nem hajlandók elhinni, hogy van/lesz örök kárhozat.


Ami Isten ítéletét illeti, arról azt gondolom, hogy azok akiknek sok kegyelmet adott, ezzel elvezetve őket a hitre, a szolgálatra, azoktól, legyenek akár klerikusok, akár laikusok, sokkal többet is vár a szolgálat terén, és sokkal szigorúbb megítélés alá fognak esni "akinek sok tálentum adatott"...

Erről egy vallomás

https://www.youtube.com/watch?..

Ugyanez az katolikus pap, arról, hogy mi hiányzik ma nagyon az Egyházban

https://www.youtube.com/watch?..

A 3. pont szerint tudatosan is lehet tusakodni a megismert igazság ellen.

Hm! Ez igaz, ezen el kell gondolkozzak. :)

'A tudtukon kívül már hisznek hitetlenül Krisztusban' megfogalmazás számomra is erős kicsit. De azt nagyon is el tudom képzelni, hogy ha valaki egész életében próbált az erkölcs és az igazság szerint élni, nem ártani hanem segíteni embertársainak, stb stb azok, tetteik alapján, akár haláluk pillanatában, találkozva Jézussal elfogadhatják Őt, mint Megváltójukat és üdvözülhetnek.

Hogy ezek az emberek a hit igazságára miért nem jutnak el életük során annak számos sebzettség is lehet az oka, és ezen sebzettség sok esetben éppen az egyház bizonyos méltatlan képviselőitől is származhat. Ezért nem lehet mindenki feje fölött pálcát törni, aki nem jut el a hitre. Legbölcsebb imádkozni mindenkiért és Isten végtelen bölcsességére, szeretetére, igazságosságára és irgalmára bízni a többit.

Virtuális pezsgőt bontok, virtuálisan! :)

Végül is a lényegi dolgokban fontos az egyetértés, a többivel majd megbirkózunk valahogy.

Hurrá! :) Akkor kihasználnám ezen tökéletes egyetértés ritka percét arra, hogy áldott vasárnapot kívánjak Neked és elköszönjek, legalábbis a jövő hétig. Minden jót!

Hellert nem olvastam, hanem láttam és elmondhatom, hogy CINIKUSAN, GÚNYOSAN röhögött.

Az a keresztény aki pesszimista, az nem bízik sem magában, sem másokban, legkevésbé Istenben. Én ilyen emberekkel nem találkoztam.
Tényleg nevetséges lenne, ha egy kereszténynek világvége hangulata lenne. De nem mi ijedezünk, ijesztünk másokat, számolgatunk, hanem a szektások.
Amiket felsorolsz, nyomor, pusztulás ez az mszp propagandája, nem a miénk. Persze vannak jelek, de erről azt mondja jézus, hogy mindig is voltak. Azért a Földet szépen sikerül kizsigerelnünk ugye? És Isten valóban segít, mindig segít. A nem hívőket is, hiszen nem az egészségesnek kell az orvos.
Ezt nem hiszem;
"szerencsénk van - nekünk hívőknek - akkor még a MI életünkben eljön megint a Megváltó".
Én még ilyet nem hallottam senkitől. Mindannyian tudjuk, hogy senki sem tudja a napját idejét, óráját, Krisztus második eljövetelének, mert mi így mondjuk.

Minden nemzedék úgy látja, hogy az előző jobb volt, mint a jelenlegi.
Én romlást látok, egy két példát mondanék.
Nem adják át - tisztelet a kivételnek - a helyüket a kisgyermekeknek sem a "kiscsajok".
Vagy a kismamáknak. Én ilyenkor arra gondolok, hogy amilyen példát mutatnak, olyat kapnak vissza.
Az iskolában a gyerekek MINDEN pedagógus szerint sokkal nehezebben kezelhetők, mint régebben. Amit ma egy negyedikes, ötödikes kiskamasz megenged magának, a szüleivel, tanáraival szemben az szintén a romlást mutatja.
Azok nevelnek gyereket, akik a kutyájukat sem tudják. Ahol a kutyára "rájön" oda piszkít. Eszébe sem jut a gazdinak, hogy elhúzza az út közepéről.
Ha csak azt nézed, hogy hány villamos vagy busz sofőrt vernek meg ez sem az javulásunkat mutatja. a szemete város stb.
De te nem erre gondoltál ugye? Hanem a hittel kapcsolatos nem romlásra.
"Mint a rokonaik" az iszlámot értettem. Semmi esetre sem a zsidókat.
Ha nem erre gondoltál akkor írjál. Majdnem jelezzél írtam, de mivel előbb a kutyákról beszéltem, nehogy félre értsed.

HÁ-ról: Trianonról volt szó. "ha a történelemnek isten az ura és irányítója, - gúnyos röhögés - akkor mi mit panaszkodunk Trianonért. Azt is Isten akarta."
Ez volt a szövegkörnyezet.

"át erről van szó. Aki nem hisz magában, hanem végső soron Istenben, az alapvetően pesszimista."
Csak, hogy a mi hitünk szerint;
- az én akaratomból és Isten segítségével.
A hívő ember nagyon is hisz! Istenben, magában.
-Isten képmása vagyok.
-Isten gyermeke vagyok a keresztlevelünkön ez áll.
-Mit gondolsz akkor azokról a szegény tehetetlen pesszimista emberekről akiket úgy hívnak, hogy;
Vízi E szilveszter,
Freund Tamás,
Albert Sweitzer,
A. Amper,- tőle egy idézet "A világ szemében jólétre, dicsőségre, tehát arra jutottam, amit sokan irigyelnek. Isten azonban tudtomra adta, hogy minden dolog hiúság, kivéve az ő szeretete és szolgálata"
Louis Pasteur - "Tanulmányaim vezettek oda, hogy ilyen erősen hiszem azt, amit a katolikus Egyház tanít."
Eötvös József - "vallásos kételyeinknek legfőbb oka az a határtalan bizalom, amellyel saját eszünk korlátlan hatalma s csalhatatlansága iránt viseltetünk"
Ibsen -"Ha minden ember egyszerre imádkoznék, a világ meg lenne váltva."
Szegény tehetetlen zeneszerzőket nem sorolom fel, de néhány találmányt igen;
Az első ingaórát II. szilveszter pápa készítette aki nagy tudós volt.
A puskaport - Schwarz Béla szerzetes,(1350)
A lemezjátszó ősét, a távcső és a mikroszkóp elvét - Rogerius Bacon (1294)
Örökléstan, - G. Mendel brünni szerzetes.
Dinamót - Jedlik Ányos bencés szerzetes. (1844)
A rajzokat továbbító távírót - G. Casselli olasz apát (1891)
Amit zárójelbe tettem az a haláluk éve.
Most nincs idő folytatni. De addig is vizsgáld felül a nézeteidet.

Te, ez hülyeség.

- Ami HÁ-t illeti egy tévé műsorban volt, akár hiszed, akár nem. A tények, nem a te hiszékenységed, vagy hitetlenségedtől függ.

"(„…Én romlást látok, egy két példát mondanék.”) Írja, és igazolja, amit mondtam."

- Nem igazolom, mert te a világvége hangulatról beszéltél, És a Megváltó várásáról. Én pedig a közállapotokról.
Vehettem volna példát, a környezetvédelemből is. mond csak egyet, ami nem a Föld általános pusztulásáról szól.

- Az mszp beszél folyamatosan nyomorról, éhezésről, de csak amióta ellenzékben vannak - és maradnak - reményeink szerint. Látod optimisták vagyunk ebben is.

- Nézz meg belülről egy iskolát, beszélj akár milyen párt szimpatizáns pedagógussal és meg fogod tudni, hogy nagyon tévúton jársz nem beszélve arról, hogy leegyszerűsíted a dolgokat.

„Bezzeg az én időmben”, mondták a hatvanas évektől kezdve"
Minden nemzedék ezt mondja évszázadok óta, nem hiszem, hogy a hatvanas évektől kéne dátumoznod,de erről nincs tapasztalatom, mivel akkor még nem éltem.

- Valóban régen jártál, tömegközlekedésen,
"ugorj előre és foglalj a papának egy jó kis ablakmellettit…”"
- Karon ülő gyerekek, és un. pocaklakók még nem tudnak a papának helyet foglalni.
Eszembe jutott még egy eset. Egy fiatal nő nem tudott leülni, mert egy másik még fiatalabb, nem volt hajlandó az ülésről az ölébe tenni a táskáját.

"Túl azon, hogy itt fent igazolta a feltételezésemet, higgye el, ez amolyan nemzedéki életérzés, egy kor fölött természetes. DE azért nevetséges marad…"

Annyira javul, hogy egy ismerősöm gyereke, aki épp, hogy kikerült az általánosból mesélte - mint egy nagy öreg, - hogy milyenek a mai gyerekek. A volt iskolája mellett lakik. 15 - éves gyerekről van szó. - Ja, most lehet nevetni.

Nagyon tévedsz, ezeket azért hoztam fel példaként, hogy ilyen problémák vannak és nem világvége hangulat.
- Most én kérdezem, hogy bácsi kérem honnan szabadult? Hogy nem keresztények között él annyi biztos, mert akkor nem írna ilyen kitalált dolgokat rólunk.

Ami Hellert illet, azt írtam volna, hogy ez bizonyítja a gyűlöletét irántunk?

"Heller jót röhögött azon a "hülyeségen", hogy Isten a történelem ura és irányítója."
- Ezt annak bizonyítására írtam, hogy fajilag zsidó, vallásilag nem.

"Úgy kerülhetnek a @regiszter gondolataiba, hogy ők is úgy gyűlölik a keresztényeket, mint a rokonaik."

- Szóval nem gyűlölik? A nyilatkozataik, csupa szeretetről tanúskodnak, igaz? Kertész Ákost és Norvégiát még nem védted meg.

"Szóval nem utalt arra, hogy akit az „Isten a történelem ura” szöveg, ha nevetésre ingerel, az miért GYŰLÖLNÉ a keresztényeket? Ezt továbbra is visszautasítom."

Nyugodtan utasítsd vissza, mert nem ezt írtam.

„keresztények gyűlölik a muzulmánokat”.
Ezt kérdezd meg azon országok lakóitól, ahol muzulmánok élnek. Mondjuk a franciáktól, németektől és ne a keresztényektől.
Nálunk nincs ilyen probléma, szeretjük őket.

"miért nekem kellene felvilágosítást adni?"

Hát azért NEKED kellene felvilágosítást adni, mert ahogy látjuk, a szakértője vagy a témának.

Kezdve a - kezdetnek sem volt rossz! -

"A kereszténység ezer éves történetében"

Na, tegyél hozzá még egy ezrest, ne fukarkodj a számokkal, ha megkérhetnélek szakikám!

"De először érzékeli kéne a bűnt! A "kereszténység bűnét"."
- Nyugodj meg, minden keresztény "érzékeli" a bűnét, te a sajátoddal foglalkozzál, ha egy mód van rá.
De érzékeli az ellene elkövetett bűnöket is, főleg, ha meglincselik, Keleten. Ez a cikk, most erről szól. Ha megengeded, hadd foglalkozzunk ezzel is.

Még annyit, hogy a keresztények nem pesszimisták, sem nem optimisták, hanem realisták.

Szóval neked azzal akadt problémád, hogy Heller, szerinted, aki sem nem látta, sem nem hallotta az adást, "csak nevetett".
Azt gondolsz, amit akarsz.
Én meg azt állítom, hogy kiröhögött bennünket, azért, hogy mit siránkozunk Trianon miatt, ha azt a (hülyeséget) állítjuk, hogy Isten a történelem ura és irányítója. Akkor ezek szerint Ő akarta Trianont is. Ennyi a történetem.
Talán az ATV-ben volt. Ezután elkapcsoltam, mert felháborodtam a szövegén és a stílusán.
Ha "csak" nevetett volna az is sok lett volna, és azt írtam volna.

Az rendben van, hogy az a lényeg, hogy te hogyan éled meg amit valaki mond. Hiába védekezik a másik, hogy nem így akartam, nem ennek szántam.
Rám, hogy hatott.
Ezen el lehet filozofálgatni. De ugye ismerjük Heller stílusát.
Ha nem nevetett volna sehogy, - mert, hogy nem ez a lényeg számomra, hanem az amit mondott! - akkor is, mint zsidó ember, filozófus, nagyon öreg, aki már elgondolkodhatna az élet értelmén. Az, hogy ilyen Istentelen beszéd hagyja el a száját. Hát nekem ezzel van bajom. A többi az körítés.

Naná, hogy ugrom! Mert ezzel a kijelentésével, végső soron, Istent hibáztatja Trianonért!
Isten a teremtés és a történelem Istene és létben tartója.
Nekem hívő embernek az a "nevetséges", hogy ha valaki azt gondolja, hogy Isten megteremti és utána szépen magára hagyja a világot.

A hitet nem lehet kisajátítani. és amint hallod az emberektől a nemzeti érzést sem, mert az egy érzés, nem tudod kontrollálni.
Ha Izrael ragaszkodik a Szentföldhöz, amit ugye Kr. u. 70-ben elvesztett, majd 2000 ezer éve, mi miért ne ragaszkodhatnánk a 100 évvel ezelőtt elvesztett területeinkhez.
Vagy még csak ne is fájjon?

Szeretném ha válaszolnál.
Hiszel te Istenben?
Mit gondolsz Jézus Krisztusról?

Azt ugye hallottátok, hogy ennek a szudáni anyának megszületett a gyermeke a börtönben?

Válaszok:
Csomorkany | 2014. május 28. 18:41

Nagyon dühös leszek rájuk, ha tényleg végigcsinálják vele, amit terveznek. Komoly hitbéli próbatétel lesz elfogadnom, hogy egyszerűen csak egy vértanút adtak a kereszténységnek. Inkább ne tegyék, mert Isten is nagyon dühös lesz rájuk.

Drága olvtársak, én is el szoktam vinni a poszttól a témát, ha úgy érzem, kiürítettük, de itt nem kellene kivételt tenni? Mégiscsak egy várandós keresztény asszony meghurcolásáról, lehetséges megkínzásáról és meggyilkolásáról tudósít a poszt.

Az az asszony máris hitvallója a kereszténységnek, jár neki, hogy figyeljünk a sorsára.

Válaszok:
Sulammit | 2014. május 28. 22:51

Gyűlölet szó helyett, jobb lenne a ki nem állja?
Egyébként tényleg, lehet, hogy nem gyűlöli és túl erős szót használtam. Nem bírja, na ez jó lesz! Na, ez jó lesz?

Abban van a tévedésed, hogy "keresztény dogmának" nevezed.
Ez előbb zsidó dogma volt. Erről szól az egész Ószövetség! Nem tudtad? Nem tudtad!
Megsértette Jahwét!
Szóval bűnösnek tartod Hellert? Mert én ilyet nem mondtam. Nocsak, nocsak.

"Rendben is van. De ne erősítsék a hitüket a világ borzalmainak a kidomborításával. Gyűlölet, üldöztetés és a többi."

- Hát ne is. Maradjunk, csak szépen csendben. Ne álljunk ki senkiért. Húzzuk össze magunkat, sőt "merjünk kicsik lenni"!

Olvassál katolikus újságot abból tájékozódhatsz a keresztény üldözésekkel kapcsolatban.

Mégis hogy nyilvánulnak meg a keresztények? Elmennek az éjféli misére Pakisztánban Indiában? Vagy Szíriában, vagy Egyiptomban? Vagy beszélnek a szegények védelmében Brazíliában? Ezért a "hitbéli megnyilvánulásért" halállal lakolnak. "Van ilyen."
"Kivételek mindig vannak."
számold már össze azt a sok millió "kivételt" akiket megöltek a XX. században és a XXI.-ben is folyamatosan!

Elég a rizsából!

Én figyelek, azért írtam, hogy megszületett a gyermek.
A magyar kormány vagy a KDNP is hivatalosan tiltakozik.

"Ami minimum annyit jelent, hogy a történelem változásaiban inkább belső összefüggéseket keressünk,"

Hát keressél. DE te egy katolikus fórumon vagy, nem vetted észre?
Mégis mit vársz tőlünk?

Tudod erő és hatalom kell például magunkon, uralkodni, hogy ne tegyük meg amit megtehetnénk. Na ehhez erő kell. Így van ezzel Isten is. Megtehette volna, hogy szétcsap az emberek között akik halálra adták a Fiát.
Jézus megtehette volna még a Getszemáni kertben, hogy nem engedi magát elfogni. "Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetném atyámat s nem küldene tizenkét légió angyalnál is többet?" De akkor, hogy teljesedne be az Írás amely szerint így kell történnie?" Még a kereszten is. Egy szavába került volna, de erős volt és nem tette meg. Hanem megtette azt amiért Emberré lett, ami a küldetése volt.
Egy szavába került volna. Tudod a Teremtéstörténet. Isten szólt és lett.

A pesszimizmusról egyébként az a véleményem, ami neked, csak nem szűkíteném le a kereszténye, mert nem is lehet. A magyar egy rinyálós nép. Ha süt a nap az a baja, ha esik akkor az. Eszébe se jut, hogy kiszáradt a föld, elpusztul a termés, minden drágább lesz, úgy, hogy kell az eső. Nem a mostani helyzetről beszélek, hanem úgy általában. Az olaszoknál, spanyoloknál süt a nap nagyon meleg van, vidámak, az emberek. Nem problémáznak mindenen. Nálunk egyből félreverik a harangokat és elkezdenek tömegesen panaszkodni, a meleg miatt. És bármi miatt.

Hát persze. De én a mindennapi ügyeletes panaszkodókra gondoltam, akikkel beszélgetni sem jó, mert velük, "csak rossz történik." Nem veszik észre a jót, és persze hálát sem adnak érte a Jóistennek. Negatív kisugárzásuk van, ami a másikból is leszívja az energiát. Nem jó a közelükben lenni. Másokból töltekeznek, de csak azért, hogy tovább romboljanak. És az ilyeneknél minden probléma.

Árnyék mögött - fény ragyog
Nagyobb mögött - még nagyobb,
Amire nézek - az vagyok.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés